Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc là gì ? Các thông tin và thắc mắc liên quan đến quy định, hình thức và cách tính lãi ân hạn sẽ được chúng tôi giải đáp ngay trong bài viết này.

Nợ gốc là gì ?

Nợ gốc là số tiền mà khách hàng vay ngân hàng chưa tính lãi và các chi phí phát sinh. Nợ thường được khách hàng vay sử dụng cho các mục đích khác nhau: kinh doanh, mua nhà, mua xe, mua bất động sản…

Ân hạn nợ gốc là gì ?

Ân hạn nợ gốc tiếng Anh là gì?

Tên tiếng Anh của ân hạn nợ gốc là: Grace period

Ân hạn nợ gốc là gì ?

Ân hạn nợ gốc là gì ?

Ân hạn nợ gốc là gì ?

Ân hạn nợ gốc là khoảng thời gian được tính từ khi giải ngân cho khách đến lúc khách trả một số nợ gốc đầu tiên.

Trong suốt khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không cần trả tiền nợ gốc mà chỉ trả lãi hoặc không trả lãi tùy theo từng thỏa thuận của khách và ngân hàng. Ân hạn nợ giống như một ưu đãi dành cho các khách hàng khi phát sinh vay vốn hay giao dịch tại ngân hàng đó.

Thông thường, ngân hàng sẽ yêu cầu trả một khoản tiền gốc ngay sau 1 tháng. Tuy nhiên, nếu có chính sách ân hạn nợ gốc thì khách có quyền kéo dài thời gian trả gốc/ lãi.

Quy định về ân hạn

Quy định về ân hạn

Quy định về ân hạn

Các quy định liên quan đến ân hạn:

1. Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Điều 11. Thời hạn ân hạn

Thời hạn ân hạn do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định phù hợp với thời gian đầu tư, triển khai hoạt động và nguồn tiền trả nợ của khách hàng.

Điều 14. Trả nợ vay

2. Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký.”

Quyết định Số: 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Điều 22. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn trả nợ gốc và lãi

1. Điều chỉnh ký hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc:

a) Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc đúng kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị thì tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.

b) Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét quyết định và báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thực hiện.

2. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi:

a) Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi.

b) Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định thời hạn gia hạn nợ lãi. Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.”

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Các hình thức của chính sách ân hạn nợ gốc hiện tại:

Hình thức miễn nợ gốc

Với hình thức này, khi khách được ngân hàng cho chính sách ân hạn thì không cần trả nợ gốc hoặc kéo dài thời gian trả gốc trong suốt khoảng thời gian ân hạn.

Hình thức miễn cả nợ gốc và lãi suất

Chính sách này chỉ có thể được ngân hàng dành cho các khách hàng quen thuộc, khách hàng thường xuyên có các dịch vụ tín dụng, thế chấp hay vay vốn tại ngân hàng.

Hình thức miễn cả nợ gốc và lãi suất

Hình thức miễn cả nợ gốc và lãi suất

Miễn cả gốc lẫn lãi trong suốt thời gian ân hạn là khách hàng có thể kéo dài thời gian nộp cả tiền gốc và lãi theo chính sách của ngân hàng. Thời gian ân hạn sẽ được ngân hàng quyết định, có thể thời gian ân hạn gốc sẽ khác thời gian ân hạn lãi. Vì vậy bạn nên tìm hiểu chi tiết và đọc kĩ chính sách ngân hàng để nộp tiền, thanh toán đúng lúc nếu không sẽ vi phạm.

Cách tính lãi ân hạn

Công thức tính nợ ân hạn được chúng tôi tham khảo và mang đến thông tin cho bạn đọc:

Cách tính lãi ân hạn

Cách tính lãi ân hạn

Cách tính lãi của gói vay có thời gian “ân hạn” trong đó chắc chắn ngân hàng sẽ tính tổng giữa lãi không ân hạn + lãi suất có ân hạn ( của số kỳ được ân hạn mà theo chính sách ngân hàng trong hợp đồng trước đó). Phần này thuộc lĩnh vực chuyên ngành ngân hàng.

Công thức như sau:

Lãi tiền vay = (Vo * na * l/s cho vay)+( Vo* (n+1)/2*l/s cho vay )

Biến đổi CT này ta được:

Lãi suất cho vay có ân hạn = Vo * ( [n+1]/2+na ) * l/s cho vay

Trong đó :

  • Vo: Nợ gốc
  • n: số kỳ hạn trả nợ
  • na: số kỳ được ân hạn

Ân hạn nợ gốc là gì ? Để lại bình luận bạn sẽ được giải đáp mọi thắc mắc liên quan.