Vay thế chấp sổ đỏ tư nhân có được không?

Trong bối cảnh vay vốn đa dạng hiện nay, không chỉ ngân hàng, các cá nhân cũng tham gia cho vay vốn. Từ đó đặt ra vấn đề: vay thế chấp sổ đỏ tư nhân có được không? Cá nhân được nhận thế chấp quyền sử dụng đất hay không, điều kiện và hồ sơ gì? Trong bài viết này, Cho Vay Vốn sẽ giải đáp tới bạn A-Z những thắc mắc đã kể trên.

Vay thế chấp sổ đỏ tư nhân có được không? Cá nhân có được nhận thế chấp quyền sử dụng đất?

Vay thế chấp sổ đỏ tư nhân có được không

Theo quy định của pháp luật, cá nhân/tổ chức kinh tế tư nhân có quyền nhận thế chấp quyền sử dụng đất của người khác để cho vay thế chấp sổ đỏ tư nhân. Điều này có nghĩa là bạn có thể vay tiền từ một cá nhân khác bằng cách thế chấp sổ đỏ của mình. Cụ thể, căn cứ tại khoản 1 điều 35 Nghị định 21/2021/NĐ-CP có nếu rõ:

Việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai, cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Điều kiện để tư nhân thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực

Điều kiện để tư nhân thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực

Để việc vay thế chấp sổ đỏ tư nhân có hiệu lực, giao kết giữa các bên cần đáp ứng những điều kiện sau:

1. Điều kiện về cá nhân nhận thế chấp:

 • Cá nhân nhận thế chấp phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
 • Không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc trường hợp người có khó khăn hoặc mất nhận thức, làm chủ hành vi.

2. Điều kiện về bên thế chấp:

 • Bên thế chấp là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Trường hợp người thế chấp từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với hộ gia đình, sự đồng ý phải được thể hiện bằng văn bản, có công chứng.

3. Điều kiện về giao dịch:

 • Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không vi phạm quy định của Bộ luật Dân sự và các luật liên quan.
 • Không trái đạo đức xã hội trong các hợp đồng liên quan.
 • Hợp đồng thế chấp phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật.

4. Điều kiện về quyền sử dụng đất:

 • Quyền sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận, không có tranh chấp hoặc không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Đất còn thời hạn sử dụng.
 • Thế chấp phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và chỉ có hiệu lực từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Hồ sơ nhận thế chấp quyền sử dụng đất tư nhân

Hồ sơ nhận thế chấp quyền sử dụng đất tư nhân

Căn cứ theo Điều 27 Nghị định 99/2022/NĐ-CP, để nhận thế chấp quyền sử dụng đất tư nhân, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

Điều 27. Hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu
1. Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục (01 bản chính).
2. Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực trong trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).
3. Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định này.

Các bước để cá nhân nhận thế chấp sổ đỏ

Các bước để cá nhân nhận thế chấp sổ đỏ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần thực hiện các bước sau để thế chấp tài sản phục vụ vay thế chấp sổ đỏ tư nhân:

Bước 1: Nộp Hồ Sơ
Đầu tiên, cá nhân muốn thế chấp sổ đỏ nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp tại Văn phòng Đăng ký Đất đai. Bạn có thể nộp hồ sơ thông qua các phương thức như đăng ký trực tuyến, nộp trực tiếp, qua bưu điện, hoặc thư điện tử (đối với người có mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm).

Bước 2: Tiếp Nhận Hồ Sơ
Văn phòng Đăng ký Đất đai sau đó tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân đăng ký.

Bước 3: Giải Quyết
Theo quy định của Nghị định 99/2022/NĐ-CP, Văn phòng sẽ thực hiện các công việc quan trọng trong quá trình giải quyết hồ sơ:

 • Nếu không có căn cứ và lý do từ chối, Văn phòng sẽ ghi và cập nhật thông tin đăng ký vào sổ đăng ký và Giấy chứng nhận.
 • Thông tin đăng ký và thời điểm sẽ được chứng nhận và ghi vào Phiếu yêu cầu đăng ký.
 • Sổ đăng ký thế chấp tài sản sẽ được lập theo mẫu nếu có tài sản gắn liền với đất trong tương lai.

Việc thế chấp được ghi như thế nào trong Sổ đỏ?

Việc thế chấp được ghi như thế nào trong Sổ đỏ?

Căn cứ tại điểm a khoản 5 điều 18 và điểm a khoản 2 điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, việc thế chấp sổ đỏ sẽ được ghi rõ ràng trong trang bổ sung được đính kèm. Nội dung thế chấp được ghi rõ ràng như sau:

“Thế chấp bằng… (tên tài sản thế chấp) tại… (tên và địa chỉ của bên nhận thế chấp) theo hồ sơ số… (mã hồ sơ thủ tục đăng ký thế chấp)”

Trên đây là A-Z những thông tin về “Vay thế chấp sổ đỏ tư nhân” mà ChoVayVon.Org muốn chia sẻ tới bạn. Hy vọng rằng, với những thông tin trong bài viết, bạn sẽ dễ dàng thực hiện thủ tục này khi vay cá nhân, tổ chức ở bên ngoài ngân hàng. Chúc bạn thành công!